MUSIKK     IDEER     OVERSETTELSE

Velkommen til Faidros kulturformidling. 

Faidros er et enkeltmannsforetak, drevet av Otto Martin Christensen. Faidros tilbyr produksjon og formidling av kultur innen tre hovedområder:


MUSIKK

Med utgangspunkt i musikkutdannelse og mange års erfaring som utøver (bl.a. som turnémusiker for Rikskonsertene gjennom syv år), skriver jeg musikk i forlengelsen av den klassiske tradisjonen. En del av musikken er tilgjengelig på min YouTube-kanal og min SoundCloud-konto. Musikken er skrevet i en moderat modernistisk stil (noen ville kanskje sagt «postmodernistisk»), slik som følgende sonate for klarinett og piano:


Denne klarinettsonaten og flere andre instrumentalverk er publisert på det britiske musikkforlaget Forton Music.

Jeg komponerer kormusikk ved hjelp av de utmerkede lydbibliotekene produsert av Virharmonic — slik som følgende stykke, «Domine Deus» (brukt i den amerikanske filmen Catching Broken Glass):


Mine komposisjoner har blitt fremført både i Norge og utlandet. Dersom du har spørsmål, kan du sende meg en melding. Jeg tar i mot bestillinger på musikkstykker i ulike format, fra flersatsige verk til små musikksnutter, slik som "jingles" og ringetoner. 

Mitt primære komposisjonsverktøy er notasjonsprogrammet Notion, som inngår i den rikholde porteføljen til PresonusNotion er foreløpig mindre brukt enn Finale og Sibelius, men det er et svært anvendelig program. På grunn av sin brukervennlighet, er det bl.a. velegnet til skoleformål. Jeg tilbyr opplæring i Notion, både for grupper og enkeltindivider. Jeg har også utstrakt erfaring med å integrere lydbiblioteker fra diverse produsenter i Notion (biblioteker fra bl.a. Spitfire, Vienna Symphonic Library, Virharmonic). Ta kontakt for nærmere detaljer.


IDEER

Jeg har over 20 års erfaring fra ulike akademiske institusjoner, hvor jeg har vært ansatt innen filosofiske fagområder ved Universitetene i Bergen og Stavanger, samt ved Høgskolen i Telemark. Min doktoravhandling fra 1999 (utgitt på Høyskoleforlaget året etter), kan du lese via denne lenken. Du kan dessuten finne et par av mine engelskspråklige arbeider ved å klikke her eller her.

Med utgangspunkt i min brede undervisningserfaring, er jeg tilgjengelig som filosofisk foredragsholder innen områder som berører kunst (litteratur, musikk, bildende kunst), politikk, religion, moral, vitenskap m.m. Ved behov for filosofiske foredrag, kåserier o.l., er du altså velkommen til å kontakte meg på otto.m.christensen@gmail.com.


OVERSETTELSE

Gjennom mitt faglige arbeid (innen både musikk og filosofi) har jeg opparbeidet en betydelig kompetanse innen fremmedspråk. Jeg er behjelpelig med oversettelse av franske, italienske og tyske tekster til norsk.

© Otto Martin Christensen 2015